En Oknyttsförvaltare från Skuggteatern har sett tecken på att väsen och oknytt dykt upp i några av Västerbottens kommuner. För att göra en inventering och kartläggning av vilka väsen som nu eventuellt finns i länet har klasser i åk 3 samt åk 5 fått i uppdrag att beskriva och skapa platsnära berättelser om dessa väsen. Se filmerna från varje klass!

Kartan-DVG15-16

Click Here!

 

loggorna