Gustavs första och sista timmar – Hamnskiftaren örnen Gustav