detvareengang

Västerbotten, berättarnas län, är fullt av gamla sägner om vittra, troll, tomtar och annat oknytt. Det treåriga projektet ”Det var en gång i Västerbotten” visar hur eleverna ska inspireras till berättande! Genom en kombination av gamla sägner, skapande och digitala verktyg skapas nya och fantastiska sägner!

Projektet är nu inne på sitt tredje år. Ett tiotal klasser i åk 3-5 i Västerbottens län har fått i uppdrag av en ”Oknyttsförvaltare”, en sorts myndighetsperson gestaltad av Skuggteatern, att ta reda på vilka olika väsen och oknytt som finns. Förslag på litteratur har plockats fram av Länsbiblioteket.

Klasserna har valt ett av dessa väsen och gjort en målande beskrivning av dess karaktärsdrag och kännetecken vilket skickats till Oknyttsförvaltaren. Oknyttsförvaltaren har därefter gjort filmer som bygger på klassernas beskrivning och på så sätt gett vittnesbörd åt dessa olika väsens existens. Filmerna har levererats till en annan klass, i en annan kommun i länet, som då fått i uppdrag att berätta vad som händer då oknyttet dyker upp i den egna kommunen. De platsnära berättelserna har dokumenterats digitalt och kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats via en digital karta över länet. Allt avslutas i ett festligt vernissage på Västerbottensmuseet den 27 april 2016 då klasserna får ta del av varandras berättelser! Berättelserna kommer även att vara utställda på Minimus, Västerbottensmuseet under maj månad.

Om projektet

Sägner och berättelser har alltid fascinerat människor, ofta med olyckliga slut och med anspråk att vara byggda på en sann historia. I Västerbotten finns det en rik tradition av berättande och på senare tid har begreppet Berättarnas län använts med bl a den årliga berättarfestivalen i Skellefteå.
Hur skulle en sägen av idag från Västerbotten kunna se ut?I skolans yngre åldrar har man på senare tid alltmer börjat använda sig av sk lärplattor/surfplattor. De är lätta att använda och har ett brett användningsområde. Genom en enkel ”touch-teknik” kan du filma, redigera och publicera på ett mycket enkelt sätt. Den nya tekniken passar väldigt bra när det gäller kreativt skapande och digitalt berättande. Barn lär sig detta väldigt snabbt och anammar tekniken långt före oss vuxna. Att använda sig av digitalt berättande ger elever mer lika villkor och är ett sätt att få med alla elever.
Eget berättande skapar läslust! Elevernas fantasi och skapande kan väcka liv i gammal litteratur!
Den skapande processen är viktig för lärandet och ett sätt att bearbeta intryck och upplevelser.

 

Projektets upplägg andra året, 2014/2015
Läsåret 2014/2015 skapade elever i grund/gymnasiesärskolan filmer baserade på västerbottniska sägner!
Filmerna finns publicerade på denna webbplats. Projektet avslutades med filmgala i Lycksele!

projekt

Projektets upplägg första året 2013/2014

Elever i åk 2-3 från hela länet samt elever i åk 3-5 från Umeåregionen fick i uppdrag att jobba med digitalt berättande i olika former. Eleverna i åk 2-3 omvandlade gamla sägner från Västerbotten med hjälp av lärplatta/surfplatta, till modern tid. Uppdraget till eleverna gavs av varulven Ylva, Västerbottens landskapsväsen.
Eleverna i åk 3-5 omvandlade lettiska folksagor till modern tid och med en samisk koppling, med hjälp av lärplatta/surfplatta.
Våren 2014 hittade eleverna på egna sägner och folksagor och med hjälp av workshops under ledning av konstnärerna Marlene Josefsson och Stefan Markström illustrerades dessa.
Allt material från eleverna finns upplagt på denna webbplats.

Projektet hade också en vinkling för elever i åk 3-5 i Umeåregionen som jobbar i utbyte med Riga. Istället för sägner arbetade eleverna med folksagor med en samisk prägel, i övrigt var det samma upplägg.
Följande frågor undersöktes av projektet:
Kan gamla sägner levandegöras genom moderna digitala verktyg?
Hur läser och tolkar elever gamla sägner?Hur är en berättelse/sägen uppbyggd?
Kan den egna identiteten stärkas genom en koppling till den egna ortens berättelser?
Hur levandegörs litteraturen med hjälp av digitala verktyg?
Hur sker förvandlingen gammalt/nytt i den skapande processen?
Hur skapas en modern sägen?
Vilken skillnad finns den mellan lettiska och svenska folksagor, finns det någon?
Kan elever från olika länder samarbeta med hjälp av berättande?
Hur kan man levandegöra en lettisk folksaga med hjälp av samiskt inslag?
Vilka kulturutbyten kan ske mellan elever i Umeåregionen och Riga med hjälp av berättande?
Kan projektet bidra till ett långsiktigt samarbete mellan Umeå och Riga i framtida satsningar?

 

Projektet Det var en gång i Västerbotten/Once upon a time ägs av MediaCenter i Västerbottens län och genomförs i samarbete med Länskonstkonsulenten vid Region Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens Museum och Riga. Projektet genomförs med hjälp av bidrag från Kulturrådet och Umeå2014.

loggorna